програма для молодих науковців

Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców
XII edycja
rok akad. 2015 /2016

dla kandydatów z: krajów Azji Środkowej, Rosji, Kaukazu i Europy Wschodniej

Stypendia będą przeznaczone na pobyt naukowy na uczelniach polskich
w okresie od września 2015 r. do czerwca 2016 r.

Termin składania aplikacji – 1 marca 2015 r.

Детальніше про програму та умови участі (pdf)