Новий напрям послуг з оцінки відповідності продукції

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 4 серпня 2014 року № 927 ДП «Західний експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України» призначено  Органом з оцінки відповідності продукції (ООВ) вимогам технічних регламентів і внесено до відповідного Реєстру за № UA.TR.105.

 

Попередньо Західний ЕТЦ пройшов акредитацію в Національному агентстві з акредитації України як орган з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів.

 макар

Про новий напрям роботи центру у розмові з керівником Органу з оцінки відповідності продукції ДП «Західний ЕТЦ»,  головним інженером Ярославою Макар.

 

Ярославо Романівно, розкажіть про технічні регламенти: навіщо вони?
У зв’язку з реформами у сфері технічного регулювання та переходом від сертифікації в Національній системі сертифікації УкрСЕПРО впроваджуються Технічні регламенти, які розроблені із врахуванням директив Євросоюзу. Це нормативно-правові акти, в яких визначено характеристики продукції та пов’язані з нею процеси, а також вимоги до послуг, дотримання яких є обов’язковим. Регламенти охоплюють практично всі види товарів та послуг і призначені для дотримання вимог безпеки та надійності виробленої продукції. В Україні діють 46 Технічних регламентів і їх застосування залежить від сфери поширення конкретного регламенту та характеристик продукції. Для нас, зрозуміло, важливі ті, що стосуються охорони праці та промислової безпеки.

 

 

Технічні регламенти – це нормативно-правові акти, у яких визначено характеристики продукції та повязані з нею процеси, а також вимоги до послуг, дотримання яких є обовязковим.

Чому саме Ваш центр обрано для цієї роботи?

Тому що ми пройшли акредитацію НААУ. А це означає офіційне визнання нас як органу з оцінки відповідності. У кожній країні створено лише один Національний орган з акредитації, діяльність якого контролює Європейська асоціація з акредитації (ЕА). Акредитація засвідчує компетентність відповідного органу з оцінки відповідності. В нашому випадку ДП «Західний ЕТЦ» має компетенцію виконувати певні види робіт (випробування, сертифікацію).

У яких сферах чи галузях будете виконувати роботи?

Колектив Західного ЕТЦ завжди намагається йти в ногу з часом. Відтак, цього року наш центр став одним із перших, хто отримав статус органу з оцінки відповідності вимогам Технічних регламентів. Ми надаємо повний комплекс послуг – проводимо випробування продукції і здійснюємо її сертифікацію відповідно до вимог 12 Технічних регламентів. У процесі підготовки до цієї роботи ми навчили вісім аудиторів. Сподіваємося, що це дасть змогу якісно і успішно працювати на ринку послуг. Орган з оцінки відповідності ДП «Західний ЕТЦ» здійснює оцінку відповідності продукції згідно зі сферою акредитації та відповідно до вимог Технічних регламентів:

-        Технічний регламент засобів індивідуального захисту.

-        Технічний регламент безпеки простих посудин високого тиску.

-        Технічний регламент ліфтів.

-        Технічний регламент канатних доріг для перевезення пасажирів.

-        Технічний регламент безпеки обладнання, що працює під тиском.

-        Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання.

-        Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання.

-        Технічний регламент водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі.

-        Технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі.

-        Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі.

-        Технічний регламент пересувного обладнання, що працює під тиском.

-        Технічний регламент безпеки машин.

Оцінка відповідності – це своєрідні процедури. Що виробник або постачальник повинен надати (документи, зразки продукції) і який документ отримає у результаті?

Основні етапи оцінки відповідності складаються з подачі заяви, аналізу документів, випробування продукції, контролю виробництва (якщо необхідно), видачі сертифіката відповідності та складання виробником декларації про відповідність.

 

Підтвердження відповідності здійснюється перед введенням продукції в обіг.

Оцінка відповідності проводиться відповідно до вимог модуля (процедури), яка вказана у конкретному Технічному регламенті.

В сертифікаті вказуються основні параметри продукції: виробник, номер та обсяг партії, документи, на підставі яких продукція ввезена в Україну (якщо це імпортна продукція), інформація про відповідність перевіреним вимогам нормативних документів та Технічних регламентів.  У сертифікаті зазначаються посилання на протоколи випробувань та відомості про акредитацію Органу з оцінки відповідності.

Декларація про відповідність складається виробником на підставі результатів проведеної оцінки відповідності. До таких результатів відносяться протоколи випробувань продукції, складені на основі проведених випробувань у акредитованих випробувальних лабораторіях, а також сертифікати відповідності.

Сертифікат вноситься в Реєстр сертифікатів і підлягає оприлюдненню на сайті органу з оцінки відповідності.   Якщо є потреба, Орган з оцінки відповідності може зареєструвати декларацію про відповідність та внести в реєстр декларацій.

Після завершення процедури оцінки відповідності виробник зобов’язаний провести маркування своєї продукції національним знаком відповідності та супроводжувати кожну одиницю (партію) своєї продукції декларацією про відповідність.

Дотримання вимог щодо безпечності продукції, правомірного маркування, наявності національного знаку відповідності декларації про відповідність на продукцію перевіряють державні інспектори з ринкового нагляду під час реалізації продукції відповідно до вимог Закону України «Про державний ринковий нагляд та контроль нехарчової продукції».

 

Дякую!

Олександра Жураківська

 

Контакт:

ДП «Західний експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України»

Телефон: +38 032 293 12 01;

+38 032 293 22 60.