Як засвідчити форс-мажорні обставини?

на правах реклами

fors-mazorЗасвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) з усіх питань договірних відносин, інших питань, а також зобов’язань/обов’язків, передбачених законодавчими, відомчими нормативними актами та актами органів місцевого самоврядування.

 

Львівська ТПП має право засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) з усіх питань, що належать до компетенції ТПП України, крім засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), що стосуються зобов’язань за:

  • умовами зовнішньоторговельних угод і міжнародних договорів України;
  • умовами зовнішньоекономічних договорів, контрактів, типових договорів, угод, в яких безпосередньо передбачено віднесення такої функції до компетенції ТПП України;
  • умовами договорів, контрактів, типових договорів, угод між резидентами України, в яких безпосередньо передбачено віднесення такої функції до компетенції ТПП України.

 

Виконавець: Управління міжнародних економічних зв’язків Львівської ТПП
e-mail: zed@cci.lviv.ua
тел.: +38 032 276 46 13

Додатки:

  • Регламент засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).
  • Заява про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб’єктів господарювання/фізичних осіб за договірними зобов’язаннями.
  • Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) для суб’єктів господарювання/фізичних осіб за податковими зобов’язаннями для списання безнадійного податкового боргу.
  • Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) для суб’єктів господарювання/фізичних осіб за податковими зобов’язаннями для продовження граничних строків для подання: податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань (ст. 102 Податкового кодексу України) відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу (ст. 100 Податкового кодексу України).